Wat zijn krachtige processen? Hoe geraken al die neuzen in dezelfde richting? Hoe initieer je een proces met je medewerkers? Hoe begeleid je dit proces en hoe zorg je dat de resultaten duurzaam zijn? Hoe creëer je eigenaarschap? Welke rollen dienen opgenomen te worden en wie neemt die dan best op? Wat is de taak van de directeur? Hoe deel/delegeer je leiderschap? En hoe draagt dit alles bij tot een bevlogen en betrokken schoolteam?

Op al deze vragen en nog veel meer, denken we samen na op deze
3de editie van de studiedagen ‘Gedreven mensen, bevlogen scholen’ op

vrijdag 28 april 2017

van 9u00 tot 16u30
te Gent, Sint-Amandsberg
Vanaf februari zal verdere informatie en inschrijvingsmogelijkheid beschikbaar zijn. 

Voorinschrijving
Stuur een bericht naar info@gedrevenmensenbevlogenscholen.be met je naam, functie, organisatie en contactgegevens. We houden je dan verder op de hoogte.

Hou er alvast rekening mee dat we sterk aanmoedigen (met kortingen) om met meerdere mensen per organisatie aanwezig te zijn. Medewerkersbeleid is niet alleen zaak van een team, deelnemen in team bevordert de transfer naar de eigen organisatie. Deelnemen in team is de eerste stap van een betrokken proces.
 
De informatie van de vorige studiedag staat vrij ter beschikking op deze pagina.

Deze studiedag is een gezamenlijk initiatief van