Inspiratiesessies

Visie en strategie:

1. De ajuin

Veranderen én teamontwikkeling: 2 voor de prijs van 1! Hoe zorg je voor betrokkenheid, verbondenheid, gelijkgerichtheid in teams.

Tom Demeulenaere, Taborgroep

2. De kracht van de visie in een pittig veranderproces

Herman Frooninckx kreeg als schooldirecteur dit bericht: ‘Jouw school gaat over twee jaar dicht en verhuist naar een andere school, jullie fusioneren.’ Herman vertelt zijn verhaal: hoe hij als mens het proces van begrijpen, aanvaarden en vervolgens eraan meewerken beleefde. Welke stappen er als schoolleider nodig waren om de keuze vooruit te maken, een visie uit te werken en de leraren dit ‘onheilspellende nieuws’ te brengen. En hoe hij vervolgens het ‘spel’ van enkele stappen vooruit, een stapje achteruit of opzij en weer vooruit begeleidde. Hij deelt hier graag de lessen die hij uit dit veranderproces heeft geleerd en kadert deze binnen volgende pijlers van veranderen: cultuur, visie en strategie, proces en communicatie en gedeeld leiderschap.

Herman Frooninckx, CNO

3. Theory of Change:

Een Theory of Change is een logische kaart om je van hier (beginsituatie) naar je beoogde resultaat (op langere termijn) te brengen. Het is een andere wijze om naar interventies te kijken: in plaats van meteen te focussen op wat je doet, eerst kijken naar het verschil dat je op lange termijn wil maken, de impact die je wil realiseren. Tijdens dit marktmoment doorlopen we de bouwstenen van een TOC. Als extra ontvang je een stappenplan om je gewenste impact als school te evalueren.

Melissa Plasschaert, Taborgroep

Denken in driehoeken: dan draait het pas rond!:

4. Denken in driehoeken: dan draait het pas rond!:

Complexe (veranderings- of gedeeld leiderschaps-)verhalen hebben nood aan eenvoudige kapstokken, waarbij de eenvoud niét versimpelend maar verhelderend is. De driehoek richten – inrichten – verrichten is zo’n eenvoudig denkmodel, dat ons kan helpen om prioriteiten te leggen, communicatie te ordenen, verantwoordelijkheden te duiden, en om mensen te appelleren tot meedenken en groei. Zinvol dus bij verandering en opnemen van gedeeld leiderschap. We lichten het model kort toe en zoeken hoe de driehoek jouw veranderverhaal kan verhelderen én kan inspireren tot doordachte actie.

Jan Coupé, Taborgroep

5. De managementtrechter:

Over het vastpakken van problemen en het loslaten van oplossingen.

Mieke Meirsschaut en Isabelle Step, Arteveldehogeschool Banaba Schoolontwikkeling

6. Samen werken in 3mteams:

Samen werken en samenwerken doen we overal en altijd. Als het goed loopt, bereik je met elkaar sneller en beter resultaat. Een eenvoudige manier om van een team een 3mteam te maken is 'de driehoek'. Het is een eenvoudig model om samenwerking in beeld te brengen en in te richten op zo'n manier dat iedereen verantwoordelijkheid heeft en neemt.

Annelies Depuydt, Arteveldehogeschool Banaba Schoolontwikkeling

Cultuur:

7. De cultuur van veranderen, veranderen van onze cultuur.

Veranderingen gaan vaak gepaard met kleine of grote andere accenten in cultuurcomponenten. Hoe helder, hoe expliciet is de veranderende cultuur dat we wensen, dat we nodig zullen hebben ter ondersteuning van de verandering? Kunnen we die gewenste cultuur samen met het team benoemen/opstellen? Hoe kunnen we als team mekaar daarin ondersteunen/bijsturen?

Eva Lemay Taborgroep

8. Kom in beweging. Spreek (je) kernkwaliteiten aan.

Over het verhogen van energie en flow door het inzetten op kernkwaliteiten.

Piet Buyse, Arteveldehogeschool Banaba Schoolontwikkeling

Structuur:

9. Veranderingen integreren in je beleid

We gaan vanuit het 7S model van Mc Kinsey na wat het effect is van je verandering op de verschillende domeinen van je beleid. Hoe implementeer je een verandering en zet je ze vast zodat ze deel wordt van de werking van je organisatie?

Bart De Lathouwer, Arteveldehogeschool Banaba Schoolontwikkeling

Competentie:

10. Startkracht! Startende leerkrachten in het basisonderwijs!

Je krijgt inzicht in wat startende leerkrachten nodig hebben tijdens hun eerste jaren in het onderwijs. Tegelijk maken we de denkoefening naar wat de kracht van startende leerkrachten kan zijn voor veranderingsprocessen op scholen.

Sofie Michels, Arteveldehogeschool Opleiding Kleuteronderwijs

Deze studiedag is een gezamenlijk initiatief van